Klatring og rappellring

I Tafjord kan du oppleve to av Vestlandets mest luftige opplevelser innen rappellering. For de aller tøffeste har vi en rappell + via ferrata på den 96 meter høye Zakariasdammen, og på gamle kraftstasjon 1 har vi en 15 meter rappell på fasadebygningen. Sjå meir informasjon nedanfor.

Rappellering Zakarias-demninga

rappellering-ee-zakariasdammen2

Kompani Lauritzen Kampanje 2021!

Forhåndsbestill Norges råaste rappell innen 20.05.2021 til kr 800,- per person

Bli med på ei adrenalinfylt utfordring frå kanten av den 96 meter høge demninga til Zakariasvatnet i Tafjordfjella!

Dette er ei luftig utfordring som virkelig får blodpumpa til å reagere! Rappellen er 60 meter, og for å komme deg opp att, må du følge ei via ferrata rute opp juvet. All rappellering blir gjennomført av kvalifisert personell.

Tryggleik er vårt største fokus. Vær, vind og vasstand vil avgjere om gjennomføring av rappelleringa er forsvarleg. På bakgrunn av dette kan forhandsbestilte turar bli avlyst. Via ferrata ruta krav at ein er i generell god fysisk form, og på bakgrunn av dette kan personell av sikkerhetmessige årsaker nekte å rappellere ned personar med manglande kvalifikasjonar. Ta kontakt dersom du har spørsmål til gjennomføringa.

Pris kr 990,- per person (minimum kr 3700,-). Aldersgrense 18 år.

Rappellering vil være tilgjengelig for bestilling kvar torsdag-søndag mellom 3. juni og 5. september 2021.

Rappellering på Zakariasdammen må bestillast minimum 48 timer i forkant. Avbestilling 7 dager før gjennomføring gir ikkje rett til refusjon. Avlyser vi grunnet sikkerhetsmessige årsaker vil heile beløpet bli refundert.

For bestilling send epost til info@raein.no eller kontakt +47 93 01 48 45

Rappellering fasade kraftstasjon

rapell-fasade

Under senteret sine opningstider vil det være mogleg å rappellere ned frå den 15 meter høge fasadebygninga. Dette er ei oppleving for deg som aldri har rappellert før, men som er på søken etter ei større utfordring! Rappellen blir utført av kvalifisert personell.

Rappellering må forhandbestillast.

Pris kr 160,- per rappell. Aldersgrense 16 år.