Underhaldande fortellarteater i juli

Vasskrafteventyret i Tafjord anno 1937 vert godt dokumenter når vi får bli med maskinist Andersen rundt på stasjonen for å starte opp generator 1. Publikum vert oppmoda om å delta med ulike gjeremål, og vi får vere med frå opning av omløpsventil til innfasing av straum på nettet.