Informasjonsmøte om fjellskred

Måndag 22. juni gjennomførte Norddal kommune eit informasjonsmøte om fjellskred i samband med dei utvida evakueringssonene i forhold til fjellskred frå Heggurdaksla og Åkernes. Kraft- og skredsenter var ein naturleg stad å halde dette møtet. Vi skal til einkvar tid ha oppdatert informasjon om det pågåande arbeidet med fjellskredovervaking og beredskap.
Bilete: June Johansen, Sunnmørsposten.