Gåve frå Sparebanken Møre

Kraft- og skredsenter fekk i dag ei gåve på kr 25 000,- frå Sparebanken Møre, til stiftinga sitt arbeid med formidling av kunnskap om vasskraft, energi og fjellskred til barn. Vi takkar så mykje for gåva!