Forskercamp i Tafjord

For barn i 5-7 klassetrinn vert det Forskercamp i Tafjord frå 22. juni! Det er Forskerfabrikken, Kraft- og skredsenter i Tafjord og Ålesund-Sunnmøre Turistforening som samarbeidar om å få til denne forskercampen. TAFJORD er hovudsponsor, og lokale eldsjeler frå Tafjord er også med for å få dette til.
Kraft- og skredsenter ser fram til å ta i mot nysgjerrige og lærevillige barn over to kursveker i juni og juli!

Gå til denne linken for å lese meir og melde deg på.