Escape room

Vi har to nye og spennande escape room i Tafjord der målet for deltakarane er å løyse praktiske og teoretiske oppgåver innanfor ei tidsramme på 60 minutt inne i eit avstengt rom. Her må ein både tenke og handle innanfor tidsfristen, og aktiviteten er veldig sosial og lærerik.
Begge escaperomma passar for 2-5 personar. Escape room Bølgen passar godt for familiar.

Her finn du oppdaterte prisar.

Escape room Bølgen

escape-bolgen2

Klarar du og dine å utløyse alarmen og redde Storfjorden frå ei katastrofe bølge?
Dette rommet er spennande for alle aldersgrupper, men passar fint for vaksne og barn i lag. Målet er å løyse ut alarmen som vil føre til evakuering av innbyggarar langs Storfjorden før den berykta bølgja frå Åkerneset når land.

Escape room Operasjon Tafjord

escape-tafjord

Kunne du vore krigshelt under 2. verdskrig og kjempa med Kompani Linge? Dette er din sjanse til å bryne hovudet!
Dette rommet passar for deg som likar å løyse gåter og sette saman krypterte beskjedar. Rommet passar for eldre best ungdom og vaksne. Historia tek oss tilbake til 2. verdskrig og motstandsrørsla sine modige handlingar for å frigjere Norge.